LECTIO DIVINA

Metodą medytacji, którą na początek wybraliśmy jest Lectio divina. Warto zaznaczyć, że są dwie szkoły czytania po łacinie: „Lekcio” i „Lektio”. Lectio Divina to jedna z najstarszych praktyk, pochodząca jeszcze z czasów Ojców Pustyni. To jest szkoła mistycznego zjednoczenia z Panem Bogiem. Raczej bywa  nieprzewidywalna. Wymaga od nas dyscypliny, konsekwencji, ogromnego skupienia, otwartości, pracowitości i cierpliwości. Nazywana…

MEDYTACJA IGNACJAŃSKA

Medytacja ignacjańska, którą proponuje nam św. Ignacy Loyola jest zatrzymaniem się nad Słowem Bożym. Ignacy nie nauczył się tej metody od innych – sam jej doświadczył w czasie swoich zmagań duchowych. Potem stworzył on dzieło Ćwiczenia Duchowne w których są praktyczne i duchowe wskazówki do odprawiania rekolekcji ignacjańskich. Medytacja ta obejmuje nie…