Koronka do Ducha Świętego

Różaniec na Piśmie Świętym

Jak powstała Koronka do ducha Świętego?

Koronka do Ducha Świętego została ułożona w 1956 r. przez ks. Stanisława Okamfera. Ksiądz Okamfer układając koronkę, posłużył się antyfonami i tajemnicami znanymi w kościele od wieków. Tekst koronki został zatwierdzony przez bp. Franciszka Jopa, administratora diecezji krakowskiej.

Pierwszą koronkę z czerwonych paciorków wykonały siostry klaryski z kościoła św. Andrzeja w Krakowie, a pierwszy drukowany tekst ukazał się 16 lipca 1956 r. jako dodatek do czasopisma “Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Ks. Okamfer tak mówił: Siostry Duchaczki mają jakieś powołanie do szerzenia czci, znajomości i miłości Ducha Świętego. Postanowiłem dopomóc Siostrom w tej sprawie i pod jakimś szczególnym natchnieniem przyszła mi myśl ułożyć w tym celu Koronkę do Ducha Świętego. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia każdego dnia modlą się tą koronką.

Więcej: wikipedia

Koronka do Ducha Świętego – jak się nią modlić?

 1. Znak Krzyża
 2. Tajemnice koronki do Ducha Świętego:
  • Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)
  • Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)
  • Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)
  • Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)
  • Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)
 3. Po każdej tajemnicy:
  • 7 razy: “Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.”
  • 1 raz: “Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.”
  • Módlmy się: “Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”
 4. Na zakończenie koronki:
  • “Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…”
  • “Matko Kościoła, módl się za nami!”