RekoFriend

Plakat zapraszający do akcji RekoFriend

O akcji RekoFriend

Przed nami szczególne wakacje, inne od wszystkich dotychczasowych. Mogą być dla nas nową szansą – Duch Święty przecież zawsze znajdzie drogę. Abyśmy bardziej otwierali się na Jego działanie, lepiej tę szansę wykorzystali, potrzebujemy wspólnoty. W te wakacje możemy szczególnie doświadczyć wspólnoty Ruchu poprzez modlitwę za siebie nawzajem. Dlatego zapraszamy Was do włączenia się we wzajemne wsparcie modlitewne (Link poniżej) – zarówno tych, którzy wezmą udział w rekolekcjach (uczestników, animatorów, moderatorów), jak i tych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć. Pomóżmy sobie nawzajem dobrze wykorzystać ten czas!
Akcja modlitewna RekoFriend trwa od Dnia rozesłania przed rekolekcjami wakacyjnymi 24.06.2020 do dnia zakończenia ostatniego turnusu rekolekcji 10.08.2020. W dniu losowania zostanie Ci przydzielona osoba, za którą będziesz się modlił o zbliżenie się do Pana Boga w czasie wakacji. Nie ma narzuconej formy modlitwy, niemniej jednak zachęcamy do modlitwy Koronką do Ducha Świętego. Także i Ty zostaniesz objęty taką modlitwą przez osobę, która wylosuje Ciebie. Na koniec akcji system odkryje, kto był Twoim cichym przyjacielem.
Zapraszamy – włącz się do akcji i zyskaj modlitewnego przyjaciela!

Jak modlić się koronką do Ducha Świętego?

 1. Znak Krzyża
 2. Tajemnice koronki do Ducha Świętego:
  • Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. (Łk 1, 35)
  • Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie. (Mt 3, 16)
  • Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię. (Łk 4, 1)
  • Duch Święty w Kościele. (Dz 2, 2-4)
  • Duch Święty w duszy sprawiedliwego. (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30)
 3. Po każdej tajemnicy:
  • 7 razy: “Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych – I ogień Twojej miłości w nich zapal.”
  • 1 raz: “Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie – I odnowisz oblicze ziemi.”
  • Módlmy się: “Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”
 4. Na zakończenie koronki:
  • “Chwała Ojcu… (3 razy), Wierzę w Boga Ojca…”
  • “Matko Kościoła, módl się za nami!”
Link do koronki do Ducha Świętego: Koronka do Ducha Świętego